Marknader/Loppisar

Här kan ni träffa oss:

6 juli Byaloppis i Torup, 10-16
20-21 juli Långås marknad 10-16, Långås
7 september Torups marknad, Torup

8-10 November Annies Gård, Haverdal